TIETOA LUOTTOTIEDOISTA  
 
   
 

Useimmin kysytyt kysymykset

Miten saan tiedokseni omat luottotietoni?

- Oman luottotieto-otteen voit käydä ostamassa omatieto.fi-palvelusta. Siirry hankkimaan ote omista luottotiedoistasi tästä

- Kun haluat seurata luottotietojasi säännöllisesti ja turvata omia tietojasi identiteettivarkautta vastaan, hanki itsellesi Omatieto-palvelu. Palvelu on voimassa vuoden kerrallaan. Palvelusta voit hakea raportteja aina tarpeesi mukaan. Siirry hankkimaan palvelu tästä

Miten hoidetaan lakisääteinen tarkistusoikeus?

Omat luottotiedot voi tarkastaa käyttämällä lakisääteistä tarkastusoikeutta. Lakisääteinen tarkastusoikeus on veloitukseton kerran 12 kuukaudessa. Sen voi tehdä käymällä Asiakastiedon kuluttajaneuvonnassa osoitteessa Työpajankatu 10 A, 00581 Helsinki, 5. kerros. Kuluttajaneuvonnan aukioloajat voit tarkistaa täältä.

Tietoja tarkastavan on todistettava henkilöllisyytensä henkilöllisyystodistuksella, ajokortilla tai passilla. Lakisääteistä tarkastusoikeuttasi voit käyttää myös lähettämällä postitse vapaamuotoisen kirjallisen pyynnön Asiakastietoon. Pyyntöön mukaan tulee liittää henkilötunnus, kotiosoite, omakätinen allekirjoitus ja nimenselvennys sekä selkeä kopio henkilöllisyystodistuksesta, jossa on allekirjoitus.

Milloin ja mistä maksuhäiriö tulee?

Maksuhäiriön voi saada, jos saatavaan tai palveluun liittyvä maksu on maksamatta riittävän pitkän ajan. Kulutusluottohäiriössä maksun tulee olla rästissä yli 60 päivää. Jos velkaa vaaditaan takaisinmaksettavaksi Käräjäoikeudessa, tulee käräjäoikeuden päätöksestä maksuhäiriömerkintä. Lisäksi maksuhäiriömerkintä voi tulla ulosottolaitokselta.

Mitä tarkoittaa ja mitä vaikutuksia on sillä kun on saanut maksuhäiriömerkinnän?

Luottotietoja käytetään monissa eri päätöksentekotilanteissa. Luottotietoja käytetään esim. rahaluoton myöntämisessä, puhelinliittymien avaamisessa, laskulla myynnissä, asunnon vuokrauksessa, vakuutussopimusten teoissa sekä luotollisten tilien avaamisessa. Luottotietomerkintä voi olla monessa tapauksessa este tai se voi oleellisesti vaikeuttaa monien sopimusten tekemistä.

Voiko rekisteröidyn maksuhäiriön saada pois?

Maksuhäiriömerkinnän toteamisen jälkeen suoritettu maksu ei poista merkintää. Poikkeuksena ovat ulosoton toteamat suppeat ja pitkäkestoiset estemerkinnät, jotka poistuvat kun ulosottoviranomainen ilmoittaa kirjallisesti saatavan suorittamisesta tai velan vanhentumisesta.

Mistä saan apua maksuvaikeuksiin?

Tukea taloudellisiin ongelmiin voit hakea muun muassa Kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvonnasta sekä Takuu-Säätiöltä. Alla lisätietoa kyseisistä organisaatioista

Kuluttajaviraston talous- ja velkaneuvonta

- Talous- ja velkaneuvonta on lakisääteinen, asiakkaille maksuton palvelu. Neuvontaa järjestävät ensisijaisesti kunnat ja useammalla kunnalla saattaa olla yhteinen neuvoja. Kuluttajaviraston kotisivut www.kuluttajavirasto.fi (Kuluttajalle – Raha-asiat) tarjoavat runsaasti ohjeita taloudellisen tilanteen tasapainottamiseen. Samasta osoitteesta löydät lisäksi oman kuntasi velkaneuvonnan yhteystiedot.

Takuu-Säätiö

- Takuu-Säätiö on valtakunnallinen sosiaalialan järjestö, joka edistää taloudellisessa kriisitilanteessa olevien henkilöiden itsenäistä selviytymistä. Takuu-Säätiö tarjoaa puhelinneuvontaa ja eteenpäin ohjausta velkavaikeuksien ratkaisemiseksi. Säätiö myöntää mm. takauksia pankkilainoihin, joilla voidaan yhdistää velkoja ylivelkatilanteessa ja järjestää tukihenkilötoimintaa vaikeisiin talousongelmiin joutuneille.

- Takuu-Säätiön Velkalinjaan voit soittaa kaikkialta Suomesta maksutta ja keskustella sinua tai läheisiäsi koskevista rahahuolista. Velkalinja toimii numerossa 0800 9 8009 arkisin kello 10.00–14.00. Vaihtoehtoisesti voi lähettää verkkokysymyksen osoitteessa www.velkalinja.fi. Lisätietoa ja ohjeita löydät Takuu-Säätiön verkkosivuilta www.takuu-saatio.fi.

Kuinka maksuhäiriöön liittyvän maksusuorituksen saa rekisteröityä?

Mikäli maksuhäiriön liittyvän velan on maksanut kokonaisuudessaan, voi tästä toimittaa tiedon Suomen Asiakastieto Oy:öön. Maksun suorituksesta kirjataan tieto maksuhäiriötiedon yhteyteen. Tieto maksun suorituksesta tulee tehdä kirjallisesti. Ilmoitukseen on liitettävä luotettava selvitys maksun suorittamisesta, esimerkiksi velkojan antama todistus tai muu luotettava selvitys. Tieto pohjautuu rekisteröidyn pyyntöön.

Kauanko maksuhäiriö on rekisterissä?

Luottotietojen tallennusaika riippuu luottotietomerkinnästä. Kuluttajien luottotietomerkinnät ovat rekisterissä 2-4 vuotta. Maksuhäiriömerkintöjen tallennusajat voit maksuhäiriökoodeittain tarkistaa tästä.

Olen saanut Asiakastiedolta kirjeen, jossa kerrotaan maksuhäiriön rekisteröinnistä. Mitä tämä tarkoittaa?

Kirjeessä on kerrottu, että sinulle on rekisteröity ensimmäinen maksuhäiriömerkintä Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietokantaan. Luottotietorekisteriä käytetään mm. kuluttajan maksukyvyn arvioimiseen, kun hän on tekemässä luotollisia hankintoja tai sopimuksia.

Maksuhäiriö on virheellinen, keneen voin olla yhteydessä?

Mikäli havaitsee tiedoissa virheen, se voidaan oikaista joko velkojan lähettämän kirjallisen ja perustellun oikaisuvaatimuksen tai muun luotettavan selvityksen nojalla.

Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:
- vaatimuksen esittäjän nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
- tiedot, joita pidetään virheellisinä
- perusteet, miksi rekisteröity tieto on virheellinen sekä
- pyyntö saada mahdollisesta kielteisestä päätöksestä kirjallinen todistus.

Oikaisuvaatimuksen voi lähettää osoitteeseen:
Suomen Asiakastieto Oy, kuluttajaneuvonta, PL 16, 00581 Helsinki

Positiiviset luottotiedot

Mitä tarkoitetaan positiivisilla luottotiedoilla?

Negatiivinen luottotieto on Suomessa luottotietorekisteristä saatavaa maksuhäiriötietoa. Positiivinen luottotieto taas on muuta sellaista tietoa, joka kuvaa henkilön kykyä tai halua hoitaa maksuvelvoitteensa. Tällaista tietoa on kerätty perinteisesti luotonhakijalta itseltään, kysymällä esimerkiksi palkkakuitti tai tiedot muista lainoista. Tieto voi vaikuttaa henkilön lainanmaksukykyyn myönteisesti tai kielteisesti.

Järjestelmän tietojen vaihtoon osallistuvat yhtiöt

Seuraavat yritykset osallistuvat positiivisten tietojen vaihtamiseen Asiakastiedon luoman järjestelmän puitteissa:

4Finance Oy
Aasa Oy
AA-Yleislaina OÜ, Suomen sivuliike
Bank Norwegian AS
Bigbank AS
Cashbuddy Oy
Collector Credit Ab
DFC Nordic Oyj
Euroloan Consumer Finance Oyj
Ferratum Finland Oy
Folkefinans AS, Suomen sivuliike
Ikano Bank AB (publ), Finland filial
J.W. Yhtiöt Oy
Lainaamo Oy
My Lender Oy
NDN - Yhtiö Oy
Oy Netford Capital Ltd
OPR-Vakuus Oy
Resurs Bank AB Suomen sivuliike
Santander Consumer Finance Oy
Svea Ekonomi AB, Filial i Finland
Tact Finance Oy
Top Finance Oy

Mitä positiivista tietoa Asiakastieto välittää?

Suomen Asiakastiedon välittämä positiivinen luottotieto koskee kuluttajan muita lainavelvoitteita ja niiden hoitoa. Asiakastieto ei rekisteröi tietoa, vaan on rakentanut järjestelmän, jossa luotonantajat välittävät toisilleen tietoa heiltä haetuista lainoista ja niiden hoidosta. Tietojen käyttöön kysytään aina erikseen kuluttajan suostumus.

Välitettävät positiiviset tiedot ovat:

  • Kuinka paljon henkilö on yhteensä hakenut lainaa järjestelmää käyttävistä yrityksistä
  • Kuinka suuri osa lainasta on erääntynyt yli 30 päivää sitten
  • Kuinka suuri osa lainasta on erääntynyt yli 60 päivää sitten
  • Kuinka suuren summan henkilö lyhentää lainojaan kuukaudessa.

Kuluttajalla on oikeus tietojensa tarkastamiseen. (ks. Miten hoidetaan lakisääteinen tarkistusoikeus? -kohta)

Mihin tarkoitukseen positiivista luottotietoa saa käyttää?

Tietoa saa käyttää ainoastaan kuluttajan suostumuksella maksukyvyn arviointiin, kun harkitaan luoton myöntämistä. Palvelussa mukana olevat yritykset ovat jokainen allekirjoittaneet sopimukset, joissa määritellään tarkasti tietojen käytöstä.

Miksi positiivista tietoa välitetään?

Tietoa välitetään, jotta yritykset voivat välttää luottotappioita eikä kuluttaja ajaudu uusien lainojen myötä maksuvaikeuksiin. On sekä kuluttajan että yrityksen etu, että lainaa nostetaan ainoastaan sen verran kuin on mahdollista maksaa takaisin. Positiivinen luottotieto vähentää ylivelkaantumisen mahdollisuutta jo ennen maksuhäiriöiden syntymistä.

Miten järkestelmä eroaa ns. positiivisesta luottotietorekisteristä?

Positiivinen luottotietorekisteri on nimensä mukaisesti keskitetty rekisteri mihin luotonmyöntäjät päivittävät tietonsa esimerkiksi kuukausittain. Tällainen rekisteri on käytössä mm. Ruotsissa ja suurimmassa osassa Euroopan maista. Asiakastiedon ylläpitämässä järjestelmässä positiiviset luottotiedot kerätään kuluttajan toimeksiannosta tapauskohtaisesti ja ajantasaisesti. Tietoja ei tallenneta luottotietorekisteriin eikä järjestelmässä perusteta uutta rekisteriä.

Voiko luotonhakija estää omien positiivisten tietojensa käyttämisen luottoa hakiessa?

Luotonhakijalta kysytään aina suostumus positiivisten luottotietojen hakemiseen. Luottoa voi hakea ilman suostumuksen antamista. Suostumuksen antaminen on aina vapaaehtoista

Onko järjestelmä turvallinen?

Järjestelmän toimivuus perustuu sekä kuluttajien että luotonmyöntäjien luottamukseen. Järjestelmän sisältämiä tietoa käytetään samoja tiukkoja vaatimuksia kuin muunlaisenkin luottotiedon käyttöön. Yksityisyyden suoja on erittäin tärkeässä asemassa Asiakastiedon toimintaperiaatteissa.

Minkälaisten luottojen myöntämiseen järjestelmää käytetään ja minkälaisia tahoja sitä käyttää?

Järjestelmä on luotu kuluttajaluottojen myöntämistä varten. Järjestelmään osallistuu kuluttajaluottoa myöntäviä tahoja. Ajan tasalla olevan tiedon käyttäjistä voit kysyä kuluttajaneuvonnastamme.


Yleistä henkilöluottotiedoista

Millaisia luottotietoja henkilöillä voi olla?

Luottotietorekisterin tarkoituksena on antaa käsitys henkilön taloudellisesta asemasta ja sitoumusten hoitokyvystä. Luottotietorekisteri helpottaa niiden henkilöiden toimintaa, jotka hoitavat taloudelliset asiansa hyvin. Suomessa rekisteriin voi tallentaa vain tietoja maksun laiminlyönnistä sekä tietoja luottotietomerkinnän aiheuttaneen velan suorittamisesta tai muita merkintään liittyviä lisätietoja.

Positiivista tietoa, esimerkiksi tietoa luottojen hyvästä hoitamisesta, ei lain mukaan voida rekisteröidä. Useissa muissa EU-maissa positiivisten luottotietojen rekisteröinti kuitenkin on sallittua.

Rekisteröidyn aseman parantamiseksi luottotietorekisteriin saa tallentaa rekisteröidyn pyynnöstä tiedon luottotietomerkinnän aiheuttaneen velan suorittamisesta. Tieto ei kuitenkaan poista luottotietomerkintää rekisteristä vaan se liitetään merkinnän yhteyteen (poikkeuksena tästä merkintä suppeassa ulosotossa todetusta esteestä).

Mitä muuta voi olla luottotietorekisterissä?

Tieto velan suorittamisesta
Luottotietorekisteriin saa maksuhäiriötietojen lisäksi rekisteröidyn pyynnöstä tallentaa tiedon maksuhäiriömerkinnän aiheuttaneen velan suorittamisesta. Tieto maksun suorittamisesta merkitään maksuhäiriömerkinnän yhteyteen. Maksunsuoritusmerkintä lyhentää viimeisimmän tai ainoan merkinnän tallennusaikaa.

Merkintä velkaantumisen syistä
Rekisteröidyn pyynnöstä rekisteriin voidaan laittaa tietoa velkaantumisen taustasta (esim. tieto siitä että saatava perustuu takaukseen) ja muista maksuhäiriöön johtaneista tekijöistä sekä maksuhäiriön alkuperäisestä ajankohdasta. Myös tieto saatavan vanhentumisesta voidaan liittää rekisterimerkinnän yhteyteen, vaikka saatavan vanhentuminen ei ole peruste häiriön poistamiseen.

Toimikelpoisuus
Maksun laiminlyöntien lisäksi luottotietorekisteriin voidaan tallentaa ns. muita luottotietomerkintöjä. Tällaisia ovat mm. tieto henkilön toimikelpoisuuden rajoittamisesta tai edunvalvojan määräämisestä sekä oma luottokielto. Henkilön toimikelpoisuutta rajoitetaan tai edunvalvoja määrätään tapauksissa, jossa henkilö itse ei kykene tekemään oikeustoimia.

Oma luottokielto
Oma luottokielto laitetaan luottotietorekisteriin yleensä tilanteessa, jossa henkilötodistus tai passi on kadonnut ja henkilö epäilee, että hänen tietojaan käytetään väärin. Oma luottokielto voi estää tietojen väärinkäyttöä, jos luotonantaja tarkistaa väärillä papereilla luottokauppaa yrittävän kohdalla luottotiedot.

Oma luottokielto ei vaikuta henkilön omaan luotonsaantiin. Henkilön tehdessä ilmoituksen omasta luottokiellosta, hän saa todistuksen merkinnän laadusta, syystä ja tallennusajasta. Luoton saanti on edelleen mahdollista, kun tämän ilmoituksen esittää luotonmyöntäjälle.

Oman luottokiellon henkilö voi tehdä Asiakastiedon kuluttajaneuvonnassa tai kirjallisena pyyntönä, johon liitetään kiellon syy, oikeaksi todistettu valokopio henkilöllisyystodistuksesta, allekirjoitus ja osoite. Henkilö voi poistaa luottokiellon halutessaan. Muuten luottokielto on rekisterissä kaksi vuotta.

Miten velan vanhentuminen vaikuttaa maksuhäiriömerkintöihin?

Luottotietolain uudistus muuttaa ulosottotoimitusten aiheuttamien maksuhäiriömerkintöjen tallennus- ja esittämiskäytäntöjä. Muutokset astuvat voimaan 1.4.2010 ja Suomen Asiakastieto Oy on huomioinut ne rekisterissään.

Jatkossa velan vanheneminen poistaa myös siitä aiheutuneen maksuhäiriömerkinnän. Normaali velka vanhenee 15 vuodessa suoritustuomion antamisesta. Uusien, lain voimaantulon jälkeen rekisteröityjen merkintöjen osalta Asiakastieto poistaa merkinnät automaattisesti. Asiakastieto saa ulosotolta varattomuusmerkinnän yhteydessä tiedon velan vanhentumisesta.

Nyt rekisterissä olevien merkintöjen osalta Asiakastieto poistaa vanhentuneeseen velkaan perustuvan merkinnän ulosottomiehen pyynnön perusteella. Ulosottomiehet ovat velvollisia ilmoittamaan Asiakastiedolle sellaisista varattomuusmerkinnöistä, joissa kaikki velat ovat vanhentuneet.

Rekisteröity (velallinen) voi myös itse pyytää vanhentuneeseen velkaan perustuvan merkinnän poistamista tai muuttamista esittämällä Asiakastiedolle aineiston, jonka perusteella voidaan todeta merkinnän taustalla olevan velan vanhentuneen.

Säännöksen perusteella poistetaan vain merkinnät, joiden vanhentuminen on tapahtunut ns. 15 vuoden säännön perusteella. Säännös ei koske esim. vanhentuneita veroja.

Mistä luottotietomerkinnät kerätään?

Luottotiedot kerätään pääosin viranomaisten rekisteristä. Myös kulutusluottoja myöntävät yritykset toimittavat maksuhäiriötietoja.

Yksipuoliset tuomiot Käräjäoikeuksista
Ulosottovarattomuudet Ulosottovirastoista
Kulutusluottohäiriöt Kulutusluottoja myöntäviltä yrityksiltä
Velkajärjestelyt Oikeusrekisterikeskus
Konkurssit Oikeusrekisterikeskus
Yrityssaneeraukset Oikeusrekisterikeskus
Kulutusluottohäiriöt Kulutusluottoja myöntävät yritykset
Edunvalvojan määräämiset ja toimikelpoisuuden rajoittamiset Väestörekisteri
Oma luottokielto Henkilö itse

Henkilöluottotietojen käyttö

Milloin on sallittua kysyä toisen henkilön luottotietoja?

Luoton myöntäminen
Toisen henkilön luottotietoja on sallittu tarkistaa vain lain sallimissa tapauksissa silloin kun se on tarpeellista. Toisen henkilön luottotiedot saa tarkistaa, jos on myöntämässä luottoa. Luoton myöntämisellä tarkoitetaan esimerkiksi rahalainan antamista, laskulla myymistä, tililuoton avaamista. Ratkaisevaa on se, onko olemassa luottotappioriski.

Luoton valvonta
Luottotiedot on mahdollista tarkistaa myös, jos joku henkilö on velkaa tai tililuotto on maksamatta. Tällöin on kyse ns. luoton valvonnasta.

Huoneenvuokrasopimus
Luottotiedot saa myös tarkistaa, jos on vuokraamassa henkilölle huoneistoa. Ennen huoneenvuokrasopimuksen tekemistä on mahdollista tarkastaa tulevan vuokralaisen luottotiedot.

Suostumus
Toisen henkilön suostumuksella on myös mahdollista tarkistaa hänen luottotietonsa. Suostumus täytyy olla nimenomaisesti luottotietojen kyselyyn annettu. Toisaalta henkilö ei voi erikseen kieltää tietojensa luovuttamista kysyjälle, jos kysyjällä on lainmukainen peruste kyselyn tekemiseen.

Velan perintä
Luottotiedot voi tarkistaa myös velan perinnässä, koska velkojalla on oikeus saada tietoa velallisensa muusta maksukäyttäytymisestä.

Työnhakijan tai työntekijän arviointi
Myös työnantaja saa tiettyjen kriteerien täyttyessä tarkistaa työntekijän ja ?hakijan luottotiedot.

Luottotietojen käyttäjä on tietojen kyselyn yhteydessä ilmoitettava tietojen käyttötarkoitus. Tietojen kyselystä jää aina luottotietorekisteriin tieto kyselijästä ja käyttötarkoituksesta. Toisen henkilön luottotietojen tarkastaminen ilman lainmukaista perustetta on rikos tai rikkomus, josta kysyjä saattaa joutua vastuuseen.

Luottotietolain mukaan henkilöluottotietoja saa kysyä seuraavilla perusteilla:

– Luoton myöntäminen
– Luotonvalvonta
– Perinnän suunnittelu
– Vastuuhenkilöasema (yrityksen tai vastuuhenkilön arviointi)
– Huoneenvuokrasopimus
– Työnhakijan tai työntekijän arviointi
– Viranomaisen lakiin perustuva tiedonsaantioikeus tai viranomaistuen myöntäminen
– Takaus tai pantin anto
– Sopimusehtojen määrittely jos sopimuksen tekemisestä ei voi kieltäytyä
– Todistus velvoitteiden hoitokyvystä ja rahanpesun ehkäiseminen

Lisäksi luottotietoja saa kysyä henkilön nimenomaisella omalla suostumuksella

Miten luottotietojen käytöstä tulee informoida?

Henkilöluottotietoja hankkivan on ilmoitettava tietojen käytöstä etukäteen kyselyn kohteelle, kun kysely tehdään:

–Luotonmyöntöä varten
–Huoneenvuokrasopimusta tehtäessä
–Takausta tai panttia annettaessa
–Sopimusehtojen määrittämistä varten (kun sopimuksesta ei ole lupa kieltäytyä, välttämättömyyshyödyke)

Tietojen kysyjän tulee kertoa kyselyn kohteelle, mistä rekisteritiedot hankitaan (Suomen Asiakastiedon luottotietorekisteristä).

Ilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjallisesti ennen tietojen hankintaa.

Mikäli luottohakemus evätään luottotiedoista johtuen, on myös tästä kerrottava kyselyn kohteelle.

Milloin työnantaja saa kysyä henkilön luottotietoja? »

Työnantaja saa käyttää työtehtävään jo valitun työntekijän henkilöluottotietoja, kun työ edellyttää erityistä luotettavuutta ja työssä on mahdollisuus laittoman taloudellisen hyödyn tavoitteluun.

Työnantajalla on vastaava oikeus myös, jos työntekijän työtehtävät muuttuvat työsuhteen aikana siten, että ne täyttävät edellä mainitut kriteerit.

Työnhakijan luottotiedot työnantaja saa kysyä, jos hän on palkkaamassa työnhakijaa tehtäviin
– joihin sisältyy päätäntävaltaa tai itsenäistä harkintavaltaa tehdä merkittäviä taloudellisia sitoumuksia,
– joissa tehtävänä on taloudellisesti merkittävien luottojen myöntäminen ja valvonta,
– joiden hoitamiseksi työnantaja antaa pääsyn työnantajan tai tämän asiakkaan suojattuihin liike- ja ammattisalaisuuksiin,
– joiden hoitaminen edellyttää sellaisia tietojärjestelmän käyttöoikeuksia, joiden avulla voidaan siirtää työnantajan tai tämän asiakkaan varoja tai muuttaa niihin liittyviä tietoja,
– joiden olennaisena osana on käsitellä ilman välitöntä valvontaa arvoltaan merkittävää määrää rahaa, arvopapereita tai arvoesineitä,
– jotka ovat työnantajan tai tämän asiakkaan omaisuuden vartiointitehtäviä tai
– joiden luonteeseen pääsääntöisesti kuuluu valvomaton työskentely yksityiskodissa.

Näkyvätkö luottotietojen kysyjät luottotiedoissa? »

Vain henkilö, jolla on luottotiedoissa merkintöjä saa laillista tarkastusoikeuttaan käyttämällä tietää kenelle hänen luottotietonsa on luovutettu. Asiakastiedon ei ole luvallista säilyttää luottotietorekisterissä tietoa kyselystä, joka on kohdistunut henkilöön, jolla ei ole luottotietomerkintöjä.

Tietovahti-palvelun hankkinut henkilö saa ilmoituksen sähköpostiinsa häneen kohdistuneesta kyselystä. Kirjautumalla Tietovahti-palveluun kuluttaja saa tiedon kyselyn tekijästä. Tiedot kyselijöistä säilytetään Tietovahti-palvelussa sen voimassaoloajan, kuitenkin korkeintaan vuoden.

Miten käsitellään toisen henkilön luottotietoja? »

Mikäli tarkistaa toisen henkilön luottotiedot, on tärkeää käsitellä saatuja tietoja huolellisesti. Tietoja ei saa luovuttaa tai kertoa kolmannelle henkilölle tai taholle. Tietoja ei saa myös millään tavalla julkaista. Koska henkilön luottotietoja saa tarkastaa vain lain mukaisiin tarkoituksiin, tietojen kysyjän on tarvittaessa myöhemminkin pystyttävä selvittämään, miksi on kysynyt luottotietoja. Mikäli kysytyllä henkilöllä on luottotietomerkintöjä, hän saa halutessaan tiedon siitä, kuka hänen tietojaan on kysynyt ja milloin.

Miksi tietojen kysymisessä vaaditaan pankkitunnistautumista? »

Yksityisyyden suoja on erittäin tärkeää huomioida luottotietojen käsittelyssä. Luottotietoyhtiöllä on velvollisuus tietää aina kenelle luottotietoja luovutetaan, siksi palvelussa edellytetään henkilökohtaisten verkkopankkitunnusten käyttöä tunnistautumisessa. Pystymme siten tarvittaessa jälkikäteen selvittämään, kuka on tietoja kysynyt. Näillä toimenpiteillä varmistamme tietojen lainmukaisen käytön.

Omatieto.fi –palveluiden käyttöehdot »


Minä ja luottotietoni

Miten vältät luottotietomerkinnät? »

Luottotietomerkinnän pystyt välttämään mm. seuraavilla tavoin.
  • Maksa laskusi ajallaan!
  • Jos lasku on aiheeton, ota heti yhteyttä velkojaan ja selvitä asia.
  • Jos saat muistutuslaskun tai perintäkirjeen, maksa se heti. Jos et pysty maksamaan sitä kokonaan, ota heti yhteyttä velkojaan ja sovi maksusuunnitelmasta. Velkojat yleensä tekevät mielellään maksusuunnitelman, sillä perintätoimenpiteisiin ryhtyminen on kallista ja aikaa vievää heillekin.
  • Tarkasta säännöllisin väliajoin omat luottotietosi. Näin voit varmistua omista luottotiedoistasi.

Miksi kannattaa huolehtia omista luottotiedoista? »

Luottotietoja käytetään monissa eri päätöksentekotilanteissa. Luottotietoja käytetään esim. rahaluoton myöntämisessä, puhelinliittymien avaamisessa, laskulla myynnissä, vakuutussopimusten teoissa sekä luotollisten tilien avaamisessa. Luottotietomerkintä voi olla monessa tapauksessa este tai se voi oleellisesti vaikeuttaa monien erilaisten sopimusten tekemistä. Vaikka maksuhäiriö ei aina olekaan luoton tai sopimuksen este, niin maksuhäiriöinen henkilö voi joutua maksamaan panttisumman saadakseen sopimuksen tehtyä tai hän voi saada luoton heikommilla ehdoilla. Kun luottotiedot ovat kunnossa, sopimusten tekeminen ja luottojen hakeminen on huomattavasti helpompaa, vaivattomampaa ja halvempaa. Maksuhäiriöt kaventavat monia valinnan mahdollisuuksia arkielämässä.

Miksi kannattaa tarkastaa omat luottotiedot? »

Tarkastamalla omat luottotiedot saa tietää, mitä tietoja luotonmyöntäjä näkee luottoa myöntäessä. Näin voi itse valmistautua paremmin luotonhakuun tai luottoneuvotteluihin. Vaikka luottotiedoissa on erittäin vähän virheitä, tarkastamalla omat tietonsa voi varmistua, että tiedot ovat oikein.

Jos henkilöllä on luottotietomerkintöjä, omat tiedot tarkastamalla saa tietää myös kuka hänen tietojaan on kysynyt ja milloin. Sillä tavoin voi itse varmistua, että luottotiedot ovat luovutettu vain oikeisiin tarkoituksiin. Omat tiedot tarkastettuaan voi myös suunnitella, miten luottotietojaan voisi parantaa liittämällä maksuhäiriömerkintöihinsä selvityksen siitä, että on maksanut merkinnän takana olevat saatavat.

Miten saa merkinnän saatavan suorituksesta maksuhäiriöni yhteyteen? »

Mikäli maksuhäiriön aiheuttaneen velan on maksanut kokonaisuudessaan, voi toimittaa tiedon maksun suorituksesta Suomen Asiakastieto Oy:öön. Tieto maksun suorituksesta liitetään silloin maksuhäiriön yhteyteen. Tieto maksun suorituksesta tulee tehdä kirjallisesti. Ilmoitukseen on liitettävä luotettava selvitys maksun suorittamisesta, esimerkiksi velkojan antama todistus tai muu luotettava selvitys. Tieto pohjautuu rekisteröidyn pyyntöön.

Mitä kannattaa tehdä jos havaitsee tiedossa olevan virheen? »

Jos henkilö pitää omia luottotietojaan virheellisenä, kannattaa henkilön tehdä kirjallinen oikaisupyyntö Suomen Asiakastieto Oy:hyn. Oikaisuvaatimuksesta tulee ilmetä ainakin seuraavat asiat:

- vaatimuksen esittäjän nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot
- tiedot, joita pidetään virheellisinä
- perusteet, miksi rekisteröity tieto on virheellinen sekä
- pyyntö saada mahdollisesta kielteisestä päätöksestä kirjallinen todistus.

Mahdollisia lisätietoja varten voi ottaa yhteyttä Suomen Asiakastieto Oy:n kuluttajaneuvontaan. Osoite: Suomen Asiakastieto Oy, kuluttajaneuvonta, PL 16, 00581 Helsinki

Luottotietomerkinnän oikaisemiseen voi saada apua myös merkinnän vahvistaneelta viranomaiselta tai velkojalta, jonka toimesta saatavan laiminlyönti on viety viranomaisen vahvistettavaksi.

Miten voin toimia, jos epäilen että tietojani on käytetty väärin? »

Mikäli epäilee, että omia luottotietoja on kysytty ilman laillista perustetta, kannattaa tarkistaa omat luottotiedot. Jos luottotietojen kyselijöissä on sellaisia tahoja, joita epäilee väärinkäytöksistä, henkilö voi pyytää tarvittaessa Suomen Asiakastieto Oy:tä selvittämään tietojen saajalta luottotietojen käyttötarkoituksen.

Oma luottokielto

Mikä on oma luottokielto? »

Oma luottokielto on henkilön itselleen asettama luottotietomerkintä. Vaikka tieto tallennetaan luottotietorekisteriin, kyseessä ei ole maksuhäiriö, vaan se on ns. muu luottotietomerkintä.

Milloin kannattaa asettaa itselleen oma luottokielto? »

Oma luottokielto kannattaa asettaa, jos epäilee, että joku käyttää väärin omaa henkilöllisyyttä esim. luotonhaussa tai luotollisissa ostoksissa. Oma luottokielto kannattaa myös asettaa, jos on hukannut henkilöpaperit (henkilöllisyystodistuksen, passin tai ajokortin) ja epäilee, että joku voi käyttää niitä vilpillisiin tarkoituksiin. Oma Luottokielto -merkinnän voi asettaa myös, jos haluaa rajoittaa itse aiheuttamaa velkaantumista.

Luotonhaku- tai sopimuksentekotilanteessa Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietoja käyttävät (esim. pankit, rahoitus- ja vakuutusyhtiöt sekä postimyyntiyritykset) saavat tiedon omasta luottokiellosta. Tiedon perusteella luotonmyöntäjällä on mahdollisuus varmistaa tarkemmin luotonhakijan henkilöllisyys. Tällä tavoin väärinkäytön mahdollisuus pienenee.

Miten voi asettaa oman luottokiellon? »

Oma Luottokielto -merkinnän voi asettaa omatieto.fi -palvelun kautta. Palvelussa täytetään tarvittavat tiedot sekä suoritetaan maksu. Ilmoituksen perusteella Oma luottokielto tallennetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteriin viimeistään seuraavana arkipäivänä ja siitä lähetetään todistus postitse.

Onko henkilöllä mahdollisuutta itse saada luottoa, jos hänellä on oma luottokielto? »

Kun oma luottokielto on tallennettu luottotietorekisteriin, lähetetään henkilölle postitse todistus, josta käy ilmi, että kyse on itse asetetusta omasta luottokiellosta. Esittämällä todistuksen luotonmyöntäjälle kiellon asettaja säilyttää mahdollisuuden saada luottoa.

Kuinka kauan oma luottokielto on luottotietorekisterissä? »

Oma luottokielto on voimassa kaksi vuotta. Henkilö itse voi poistaa oman luottokiellon halutessaan. Poistaminen onnistuu omatieto.fi -palvelun kautta. Tarvitset siihen verkkopankkitunnukset. Halutessa oman luottokiellon voi myös uudistaa, jolloin sen voimassaolo jatkuu kaksi vuotta uudistamisajankohdasta.

Poistaako oma luottokielto vastuun mahdollisista väärinkäytöistä? »

Oma luottokielto merkintä ei poista henkilön omaa vastuuta väärinkäytöksistä. Oma luottokielto voi vähentää väärinkäytöksiä, mutta se ei välttämättä estä niitä kaikkia. Henkilön itse on valvottava oman henkilöllisyytensä käyttöä. Mikäli henkilö havaitsee henkilöllisyyttään käytetyn väärin, on hänen itse otettava välittömästi yhteyttä siihen yritykseen, jossa se on tapahtunut. Suomen Asiakastieto Oy ei vastaa mistään väärinkäytöstä aiheutuneista vahingoista.

Miten voi poistaa oman luottokiellon? »

Oma Luottokielto -merkinnän voi poistaa omatieto.fi -palvelun kautta. Merkinnän voi poistaa ainoastaan henkilö itse. Palveluun kirjaudutaan verkkopankkitunnuksilla, jolloin Suomen Asiakastieto saa varmuuden, että poistoa on tekemässä henkilö itse. Tunnistautumisen jälkeen oma luottokielto poistetaan Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisteristä viimeistään seuraavana arkipäivänä.

Vastuuhenkilötiedot

Mitä ovat vastuuhenkilöt? »

Yritysten vastuuhenkilöt ovat yritysten virallisia vastuuhenkilöitä, jotka ovat merkitty kaupparekisteriin. Palvelussa henkilön yritysyhteydet ovat jaettu vastuuhenkilöyhteyksiin sekä muihin yritysyhteyksiin. Vastuuhenkilöyhteydet ovat yrityksen johtoon liittyviä yritysyhteyksiä. Tällaisia ovat mm. toimitusjohtajat, hallituksen varsinaiset ja varajäsenet, vastuunalaiset yhtiömiehet sekä toiminimenhaltijat. Muita yritysyhteyksiä ovat esim. toimiminen tilintarkastajana, prokuristina tai äänettömänä yhtiömiehenä. Tiedot perustuvat pääosin kaupparekisterin tietoihin.

Mitä tehdä, jos vastuuhenkilötiedoissa on virhe? »

Jos havaitsee, että vastuuhenkilötiedoissa on virhe, kannattaa virhe oikaista kaupparekisteriin. Kaupparekisteristä oikaistu tieto päivittyy Suomen Asiakastieto Oy:n tietokantaan.
 
     
   
 
 
     

 
         
  © 2014 Suomen Asiakastieto Oy